Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΙ 9992 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΙ 9992 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 9992 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 142/2018
ΑΔΑ 7ΧΖ3ΟΡ1Π-Π15
ΑΔΑΜ 18PROC003345384
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-07-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear