Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΙ 9992 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΙ 9992 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 9992 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 227/2018
ΑΔΑ Ω63ΜΟΡ1Π-Ψ8Λ
ΑΔΑΜ 18PROC003681746
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-09-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear