Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΙ 9925 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΙ 9925 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤO ΚΗΙ - 9925 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡO ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 144/2017
ΑΔΑ 618ΧΟΡ1Π-ΜΛΩ
ΑΔΑΜ 17PROC001548227
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-06-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear