ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 8142 ΜΕ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ WDB9066331P562118 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 8142 ΜΕ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ WDB9066331P562118

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ SPENCER CARRERA
Αριθμός Εντολής 07T/04-02-2020
ΑΔΑ ΨΠ09ΟΡ1Π-70Σ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-02-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear