Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΗ 5658 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Καλύμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΗ 5658 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Καλύμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ( ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ SABEN ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ - 5658 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW CADDY
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-07-2019
Αριθμός Διακήρυξης 132/2019
ΑΔΑ Ω6Ο9ΟΡ1Π-ΦΙΣ
ΑΔΑΜ 19PROC005281341
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-07-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear