Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΗ 1300 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΗ 1300 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ - 1300 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 188/2018
ΑΔΑ 6ΘΟ9ΟΡ1Π-ΠΞΗ
ΑΔΑΜ 18PROC003669776
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear