Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΗ 1300 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΗ 1300 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ - 1300 ( ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-09-2019
Αριθμός Διακήρυξης 159/2019
ΑΔΑ ΨΒ51ΟΡ1Π-ΟΦΖ
ΑΔΑΜ 19PROC005525563
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-09-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear