Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΥ 5574 επιβατικό όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΥ 5574 επιβατικό όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ – 5574 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 105/2017
ΑΔΑ Ψ6Η4ΟΡ1Π-ΓΒΞ
ΑΔΑΜ 17PROC006185534
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-05-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear