Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΥ 4184 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΥ 4184 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤO ΚΗΥ – 4184 ΜΑΡΚΑΣ CITROEN JUMPER ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 113/2017
ΑΔΑ ΩΔ3ΚΟΡ1Π-ΥΜΣ
ΑΔΑΜ 17PROC006225572
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-05-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear