ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΙ 9955 (WVT5) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΙ 9955 (WVT5) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ (ΣΑΣΜΑΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 6 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ) ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΙ 9955 (WVT5-Δωρεάς εφοπλιστών) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης Α169/2017
ΑΔΑ 72ΝΜΟΡ1Π-Α9Ω
ΑΔΑΜ 17PROC001562574
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-07-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear