ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΑ VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΑ VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΗ – 1049, ΚΗΙ – 999, KHΙ – 9925 VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 52/30-03-2020
ΑΔΑ 65ΖΓΟΡ1Π-ΝΧΤ
ΑΔΑΜ 20PROC006500234
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear