ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΤΥΜΠΑΝΟ) ΓΙΑ ΤA ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑTA ΜΑΡΚΑΣ SAMSUNG XPRESS M2675FN, LEXMARK MX310DN ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙ ΓΙΑ Η/Υ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΤΥΜΠΑΝΟ) ΓΙΑ ΤA ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑTA ΜΑΡΚΑΣ SAMSUNG XPRESS M2675FN, LEXMARK MX310DN ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙ ΓΙΑ Η/Υ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΤΥΜΠΑΝΟ) ΓΙΑ ΤA ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑTA ΜΑΡΚΑΣ SAMSUNG XPRESS M2675FN, LEXMARK MX310DN ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙ ΓΙΑ Η/Υ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 16/13-02-2020
ΑΔΑ 9ΞΨΠΟΡ1Π-ΧΨ6
ΑΔΑΜ 20PROC006410189
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear