ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – MERCEDES SPRINTER 313 CDI – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – MERCEDES SPRINTER 313 CDI

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΦΟΝΔΥΛΟΣ-ΒΟΛΑΝ ΔΙΠΛΗΣ ΜΑΖΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ)
Αριθμός Εντολής 162/05-09-2019
ΑΔΑ 91ΘΒΟΡ1Π-ΞΜ7
ΑΔΑΜ 19PROC005559202
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear