Προμήθεια Ανταλλακτικών SAMSUNG R116 IMAGING UNIT για το Πολυμηχάμημα-Φαξ Μάρκας SAMSUNG Xpress M2875FD – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών SAMSUNG R116 IMAGING UNIT για το Πολυμηχάμημα-Φαξ Μάρκας SAMSUNG Xpress M2875FD

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%

Ανταλλακτικά για το Πολυμηχάνημα-Φαξ Μάρκας SAMSUMG Xpress M2875FD

SAMSUNG R116 IMAGING UNIT 2 100,00 €


Ημερομηνία Διακήρυξης 17-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 4850/2018
ΑΔΑ ΩΛ7ΓΟΡ1Π-043
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-07-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear