ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΡΟΔΕΛΑ (ΚΩΔ.Α00049200981),ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ(ΚΩΔ. Α2034900441) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ DPF (ΚΩΔ. Α9064900100) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΡΟΔΕΛΑ (ΚΩΔ.Α00049200981),ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ(ΚΩΔ. Α2034900441) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ DPF (ΚΩΔ. Α9064900100)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΡΟΔΕΛΑ (ΚΩΔ.Α00049200981),ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ(ΚΩΔ. Α2034900441) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ DPF (ΚΩΔ. Α9064900100)
Αριθμός Εντολής Τ68/13-10-2020
ΑΔΑ 6Κ9ΖΟΡ1Π-ΟΝΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear