ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμός Εντολής Γ02/13-01-2020
ΑΔΑ 6Ξ2ΑΟΡ1Π-ΨΜΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear