Προμήθεια ανταλλακτικών ( μπαταριών ) για το ΚΗΙ 9957 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Άνδρου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών ( μπαταριών ) για το ΚΗΙ 9957 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Άνδρου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤO ΚΗΙ– 9957 ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΑΝΔΡΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 151/2017
ΑΔΑ ΩΥΔΙΟΡ1Π-1ΨΔ
ΑΔΑΜ 17PROC001743381
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-07-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear