ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΠΑΡΑΣ ΦΑΡΩΝ & ΣΕΙΡΗΝΑΣ-ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (VW TRANSPORTER) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΠΑΡΑΣ ΦΑΡΩΝ & ΣΕΙΡΗΝΑΣ-ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (VW TRANSPORTER)

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΠΑΡΑΣ ΦΑΡΩΝ & ΣΕΙΡΗΝΑΣ-ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (VW TRANSPORTER)
Αριθμός Εντολής 88/16-06-2017
ΑΔΑ ΩΟΡ3ΟΡ1Π-ΙΝΙ
ΑΔΑΜ 17PROC001562062
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear