ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ MERCEDES SPRIDER ΚΑΙ VW ΦΑΡΟΣ ΜΠΛΕ STROBO LED – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ MERCEDES SPRIDER ΚΑΙ VW ΦΑΡΟΣ ΜΠΛΕ STROBO LED

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚA MERCEDES SPRIDER ΚΑΙ VW ΦΑΡΟΣ ΜΠΛΕ STROBO LED TEM 10.
Αριθμός Εντολής T65/05-10-2020
ΑΔΑ Ψ1Σ9ΟΡ1Π-ΛΒΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear