ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (MAZI ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤO ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ KONICA MINOLTA ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (MAZI ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤO ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ KONICA MINOLTA ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (DEVELOPER ΜΕ DRUM) ΓΙΑ ΤO ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ KONICA MINOLTA biuzhub 223 (ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ)
Αριθμός Εντολής 223/21-08-2020
ΑΔΑ Ψ8Υ2ΟΡ1Π-2Η5
ΑΔΑΜ 20PROC007307720
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear