Προμήθεια ανταλλακτικών, λιπαντικών & αντιψυκτικών για το KHY -4184 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Λήμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών, λιπαντικών & αντιψυκτικών για το KHY -4184 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Λήμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών, λιπαντικών & αντιψυκτικών για το KHY -4184 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Λήμνου
Αριθμός Εντολής 89/27-04-2020
ΑΔΑ 6ΝΞΟΟΡ1Π-Υ2Μ
ΑΔΑΜ 20PROC006803136
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear