Προμήθεια ανταλλακτικών, λιπαντικών & αντιψυκτικών για το KHY -4180 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Λήμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών, λιπαντικών & αντιψυκτικών για το KHY -4180 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Λήμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών, λιπαντικών & αντιψυκτικών για το KHY -4180 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Λήμνου
Αριθμός Εντολής 90/27-04-2020
ΑΔΑ ΩΜΚΛΟΡ1Π-8ΡΖ
ΑΔΑΜ 20PROC006801908
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear