Προμήθεια ανταλλακτικών ( λάμπες εμπρόσθιας μπάρας) για το ΚΗΙ -6783 Mercedes sprinder ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών ( λάμπες εμπρόσθιας μπάρας) για το ΚΗΙ -6783 Mercedes sprinder ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης.

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών ( λάμπες εμπρόσθιας μπάρας) για το ΚΗΙ -6783 Mercedes sprinder ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης.
Αριθμός Εντολής 105/07-05-2020
ΑΔΑ 6Ο30ΟΡ1Π-ΞΤΞ
ΑΔΑΜ 20PROC006710953
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear