Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση για 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Λάρισας μάρκας VW T5 Βενζίνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση για 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Λάρισας μάρκας VW T5 Βενζίνης

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση για 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Λάρισας μάρκας VW T5 Βενζίνης
Συνολικής Πιθανής Δαπάνης 1440,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3418/2017
ΑΔΑ ΩΙ43ΟΡ1Π-7ΨΤ
ΑΔΑΜ 17PROC006174467
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-05-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear