Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση σε ασθ/ρο ΕΚΑΒ τομέα Καρδίτσας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση σε ασθ/ρο ΕΚΑΒ τομέα Καρδίτσας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας
ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ 10 49,60 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 49,60 €
ΕΡΓΑΣΙΑ
1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΑ A/C 74,40 €
2 ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ ΣΩΛΗΝΑ A/C 74,40 €
3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΦΡΕΟΥ 74,40 €
4 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ-ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ 80,60 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 303,80 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 353,40 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5105/2017
ΑΔΑ 7Δ45ΟΡ1Π-ΚΞΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-08-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear