Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση σε ασθενοφόρο του τομέα Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση σε ασθενοφόρο του τομέα Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση σε ασθενοφόρο του τομέα Τρικάλων
Πιθανής Συνολικής Δαπάνης με φπα 24% 197,37 €

Ημερομηνία Διακήρυξης 01-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3815/2017
ΑΔΑ ΩΝ6ΤΟΡ1Π-ΠΝΚ
ΑΔΑΜ 17PROC006273084
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-06-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear