Προμήθεια ανταλλακτικων και τοποθέτηση σε ασθενοφόρο του τομέα Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικων και τοποθέτηση σε ασθενοφόρο του τομέα Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικων και τοποθέτηση σε ασθενοφόρο του τομέα Τρικάλων
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3813/2017
ΑΔΑ ΩΟΔ5ΟΡ1Π-Θ6Υ
ΑΔΑΜ 17PROC006272817
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-06-2017 - Ωρα 11
Αρχείο PDF pdf
Bear