Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Βόλου ΚΗΥ 8403 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Βόλου ΚΗΥ 8403

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) – Εργοστασιακός Κωδικός ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΦΟΥΣΚΑ ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ 1 24,80 €
2 ΦΟΥΣΚΑ ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑΣ ΔΕΞΙ 1 24,80 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 2 49,60 €


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ

1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΥΣΚΕΣ ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑΣ 96,72 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 96,72 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 146,32 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7505/2017
ΑΔΑ ΩΝΠ4ΟΡ1Π-2ΧΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-12-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear