Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση σε ασθενοφόρο τομέα Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση σε ασθενοφόρο τομέα Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας
ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΛΑΝΤΙ 1 110,00 €
2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 1 46,46 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 2 156,46 €
1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ - 47,74 €
2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΕΛΑΝΤΙ - 39,06 €
3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΤΡΟΦΩΝ - 13,02 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 99,82 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 256,28 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5025/2017
ΑΔΑ Ω4ΥΨΟΡ1Π-ΨΩΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-08-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear