Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση ασθ/ρων ΚΗΙ 6284 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση ασθ/ρων ΚΗΙ 6284

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση ασθ/ρων ΚΗΙ 6284
Τελική Τιμή 1.242,97 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 3925/2018
ΑΔΑ ΩΖΕΗΟΡ1Π-ΙΤ2
ΑΔΑΜ 18PROC003238682
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-06-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear