Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση σε ασθ/ρο του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση σε ασθ/ρο του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) – Εργοστασιακός Κωδικός ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΟ 3317

1 ΛΑΔΙ 10W/40 1LIT 5
2 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1
3 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1
4 ΜΠΟΥΖΙ 4
5 HΜΙΜΠΑΡΑ 2

ΣΥΝΟΛΟ: 281,11 €


ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 ΣΕΡΒΙΣ
2 Ε/Τ ΜΠΟΥΖΙ
3 Ε/Τ ΣΩΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ
4 Ε/Τ ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΗΜΙΜΠΑΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ: 159,59 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: 440,70 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 6337/2018
ΑΔΑ ΨΦΛΞΟΡ1Π-ΗΗ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-10-2018 - Ωρα 11:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear