Προμήθεια Ανταλλακτικών και Τοποθέτηση σε Ασθ/ρο ΚΗΙ 6284 τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών και Τοποθέτηση σε Ασθ/ρο ΚΗΙ 6284 τομέα Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) – Εργοστασιακός Κωδικός ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑ 1 1.482,53 €
2 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΣΡΙΣΤΕΡΟ 1 143,84 €
3 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 2 318,56 €
4 ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΣΟΥΣΤΑΣ ΠΙΣΩ 2 86,80 €
5 ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΣΟΥΣΤΑΣ ΕΜΠΡΟΣ 2 86,80 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 8 2.118,53 €


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ

1 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑΣ - 77,37 €
2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΣΟΥΣΤΑΣ - 145,08 €
3 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ - 87,05 €
4 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ - 53,20 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 362,70 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 2.481,23 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7796/2014
ΑΔΑ ΩΚΙΛΟΡ1Π-ΙΘ5
ΑΔΑΜ 17REQ002327319
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-12-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear