Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση αυτών σε ασθενοφόρο του τομέα Καρδίτσας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση αυτών σε ασθενοφόρο του τομέα Καρδίτσας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση αυτών σε ασθενοφόρο του τομέα Καρδίτσας
ΑΕ 412/1-6-2017 για το ασθενοφόρο ΚΗΙ 6286 του τομέα Καρδίτσας
Αρ. Πλαισίου VF7ZBTMNB17413486
577.000 χλμ
Προμήθεια Ντίζας Χειροφρένου και τοποθέτησης αυτής
Πιθανή Δαπάνη: 52,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία Διακήρυξης 02-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3844/2017
ΑΔΑ Ω228ΟΡ1Π-ΨΞΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear