Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση αυτών σε ασθενοφόρο του τομέα Καρδίτσας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση αυτών σε ασθενοφόρο του τομέα Καρδίτσας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση αυτών σε ασθενοφόρο του τομέα Καρδίτσας
ΑΕ 413/1-6-2017 για το ασθενοφόρο ΚΗΙ 3348 του τομέα Καρδίτσας
Αρ. Πλαισίου ZFA23000006001022
460.000 χλμ
Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση αυτών
Πιθανή Δαπάνη: 469,46 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3845/2017
ΑΔΑ ΨΔΣ9ΟΡ1Π-Σ7Ξ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear