Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση αυτών σε ασθενοφόρο του τομέα Καρδίτσας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση αυτών σε ασθενοφόρο του τομέα Καρδίτσας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών και τοποθέτηση αυτών σε ασθενοφόρο του τομέα Καρδίτσας
ΑΕ 414/1-6-2017 για το ασθενοφόρο ΚΗΙ 6962 του τομέα Καρδίτσας
Αρ. Πλαισίου VF7ZBTWNB17421259
478.000 χλμ
Προμήθεια ιμάντα δυναμού και τοποθέτησης αυτού
Πιθανή Δαπάνη: 59,70 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3846/2017
ΑΔΑ 72Χ6ΟΡ1Π-Χ8Π
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear