Προμήθεια ανταλλακτικών και ψυκτικού υγρού κινητήρα για το ΚΥ 3402 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών και ψυκτικού υγρού κινητήρα για το ΚΥ 3402 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ-3402 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 173/2018
ΑΔΑ 7Υ5ΛΟΡ1Π-ΩΙ5
ΑΔΑΜ 18PROC003541652
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-08-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear