Προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για το ΚΗΙ 9992 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για το ΚΗΙ 9992 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ – 9992 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 191/2018
ΑΔΑ 6Ε5ΟΟΡ1Π-2ΨΓ
ΑΔΑΜ 18PROC003685059
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-09-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear