Προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για το ΚΗΙ 9983 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για το ΚΗΙ 9983 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ – 9983 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 215/2018
ΑΔΑ 6ΡΨ9ΟΡ1Π-ΖΧΓ
ΑΔΑΜ 18PROC003688288
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-09-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear