Προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για το ΚΗΙ 6448 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Καλύμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για το ΚΗΙ 6448 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Καλύμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ – 6448 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΜΑΡΚΑΣ CITROEN JUMPER
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 216/2018
ΑΔΑ 6ΝΔ3ΟΡ1Π-ΑΕΝ
ΑΔΑΜ 18PROC003658527
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-09-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear