Προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για το ΚΗΗ 3930 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για το ΚΗΗ 3930 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-3930 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 313 CDI
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 135/2018
ΑΔΑ 676ΒΟΡ1Π-ΕΜ0
ΑΔΑΜ 18PROC003384992
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-07-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear