Προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για το ΚΗΥ 4180 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για το ΚΗΥ 4180 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ - 4180 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ ΜΑΡΚΑΣ CITROEN JUMPER
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 220/2018
ΑΔΑ 7Ζ3ΒΟΡ1Π-Ω8Π
ΑΔΑΜ 18PROC003667658
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear