Προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για το KHO-3350 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για το KHO-3350 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για το KHO-3350 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Χίου
Αριθμός Εντολής 76/22-04-2020
ΑΔΑ 6ΜΩΥΟΡ1Π-ΠΩΗ
ΑΔΑΜ 20PROC006797916
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear