Προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για το KHH -1301 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για το KHH -1301 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για το KHH -1301 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Χίου
Αριθμός Εντολής 77/22-04-2020
ΑΔΑ ΩΙΒΡΟΡ1Π-28Ο
ΑΔΑΜ 20PROC006800902
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear