ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ KAI ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣTA ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ KAI ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣTA ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ KAI ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣTA ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ
Αριθμός Εντολής 2616/17-09-2018
ΑΔΑ 7ΖΤ5ΟΡ1Π-Δ13
ΑΔΑΜ 18PROC003697950
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear