ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ
Αριθμός Εντολής 1417/17-05-2018
ΑΔΑ Ψ2ΚΕΟΡ1Π-Δ6Δ
ΑΔΑΜ 18PROC003116920
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear