Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες σε ασθ/ρο τομέα Βόλου ΚΗΙ 6975 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες σε ασθ/ρο τομέα Βόλου ΚΗΙ 6975

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Ανταλλακτικά Τακάκια Σετ ΕΜΠΡΟΣ τεμάχια 1

Εργασίες
Ε/Τ Τακάκια εμπρός φρένων
Α/Κ Μπροστινού Μουαγιέ
Α/Κ Τακάκια πίσω φρένων.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 275,53€ με ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 56/22-05-2019
ΑΔΑ 6ΛΙΘΟΡ1Π-50Χ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear