ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡ.7 ΤΟΥ Π.Ν.Π. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡ.7 ΤΟΥ Π.Ν.Π.

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ(ΟΧΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)
Αριθμός Εντολής 34Τ/29-05-2020
ΑΔΑ 69ΤΝΟΡ1Π-2ΩΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear