ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9960 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9960

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9960
Αριθμός Εντολής 129 & 130/14-09-2018
ΑΔΑ 7Χ4ΔΟΡ1Π-ΚΚΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear