ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΙ-3303 FIAT ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΙ-3303 FIAT ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΙ-3303 FIAT
ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθμός Εντολής 826/27-01-2021
ΑΔΑ ΩΔ6ΚΟΡ1Π-6ΛΦ
ΑΔΑΜ 21REQ008072365
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-02-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear