Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία σε ασθ/ρο του ΕΚΑΒ τομέα Καρδίτσας ΚΗΥ-8454 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία σε ασθ/ρο του ΕΚΑΒ τομέα Καρδίτσας ΚΗΥ-8454

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) – Κωδικός Εργοστασιακός ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΤΡΟΜΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ – 228226001002Ζ 1 247,50 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 1 247,50 €

ΕΡΓΑΣΙΑ
1 ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΜΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ - 55,80 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 55,80 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 303,30 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5768/2017
ΑΔΑ Ω5Ι7ΟΡ1Π-5Ο6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-09-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear